Valdymo struktūra

    Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 19 straipsniu aukščiausiu UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ bendrovės valdymo organu yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Marijampolės savivaldybės administracija yra vienintelė ir šimtaprocentinė bendrovės akcininkė. Vienintelio akcininko teises ir pareigas, vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, LR Vyriausybės 2007-06-06 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ 2.1 ir 2.2 punktais, Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-27 „Dėl įgaliojimų, priskirtų paprastajai tarybos kompetencijai, perdavimo Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui“ 1.6 punktu, vykdo Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius.

Vadovaujantis 2020-11-20 d. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-1705 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės šilumos tinklai“ valdybos narių atšaukimo, valdybos panaikinimo“, bendrovėje buvo panaikintas kolegialus organas –valdyba, kuri buvo sudaroma iš penkių asmenų, renkama keturių metų kadencijai.

Panaikinus bendrovėje valdybą, juridinio asmens vardu veikia bendrovės direktorius – kaip vienasmenis atstovas.

 
 
Direktoriaus pareiginiai nuostatai
Vyriausio buhalterio pareiginiai nuostatai

 

 

 

Adresas

UAB “Marijampolės šilumos tinklai”
Gamyklų g. 8, LT-68108 Marijampolė,
El. paštas marijampolessilumostinklai@gmail.com
Tel. 8 343 98187, 73480
Faksas 8 343 73480

Rekvizitai

Įmonės kodas 151425755
PVM kodas LT514257515
AS LT34 7300 0100 0233 8405 SWEDBANK AB
AS LT72 7044 0600 0424 5365 SEB AB

Darbo laikas

I-IV 08.00-17.00

V  08.00-15.45

Pietų pertrauka 12.00-12.45

Paieška svetainėje

© 2020m. UAB “Marijampolės šilumos tinklai” , adresas: Gamyklų g. 8, LT-68108, Marijampolė, tel. 8 343 98187, 73480; faksas 8 343 73480