Trumpai apie bendrovę

    UAB „Marijampolės šilumos tinklai“  įmonės kodas 151425755 įregistruota Marijampolės miesto įmonių registre 2000 m. balandžio 27 d. Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras. Bendrovės duomenys yra kaupiami VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre JAR. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ registruota adresu Gamyklų g. 8, LT 68108 Marijampolėje.  UAB “Marijampolės šilumos tinklai” yra akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas  sudaro 6 127 564 (šešis milijonus vieną šimtą dvidešimt septynis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt keturis) EUR. Jis yra padalintas į 2 112 953 (du milijonus šimtą dvylika tūkstančių devynis šimtus penkiasdešimt tris) vienetus paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė yra 2,90 (du ir devynios dešimtosios) EUR. Akcijos yra pilnai apmokėtos. Akcijos yra nematerialios. Marijampolės savivaldybė yra šimtaprocentinė UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ akcininkė, kuriai priklauso visos bendrovės akcijos. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui suteikia vieną balsą.  

 

Bendrovės veikla

    Nors UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ yra tiesiogiai susiję su šilumos ūkio sektoriumi, tačiau įmonės veikla yra specifinio pobūdžio. Bendrovė nevykdo gamybinės veiklos.  Pagrindinė bendrovės veikla, yra turto, reikalingo šilumos energijos ir karšto vandens gamybai ir tiekimui, nuoma. Bendrovės veikla yra griežtai apspręsta 2000-03-16 d. pasirašytoje sutartyje Nr. 00-03-16-006 „Dėl Marijampolės miesto šilumos ūkio modernizavimo ir atnaujinimo“ tarp Marijampolės savivaldybės ir UAB „Litesko“, bei 2000-05-24 d. pasirašytos  turto nuomos sutarties Nr. 00-03-16-007,  tarp UAB „Litesko“ ir  UAB „Marijampolės šilumos tinklų“.  Turtas yra išnuomotas UAB „Litesko“  iki 2025 m.  Turto nuomos sutartyje Nr. 00-03-16-007 yra numatyta metinė turto nuomos kaina, kuri yra kompensacinio pobūdžio t.y. įmonės patirtas išlaidas (mokesčių, amortizacinių atskaitymų, paskolų ir palūkanų mokėjimo, administracijos išlaikymo) padengia UAB „Litesko“.

    UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ pagrindinei veiklai yra priskirta ir daugiau nekilnojamo turto nuomos, kuri nesusijusi su 2000-05-24 d. turto nuomos sutartimi.

- pagal 2004-02-27 d. pasirašytą turto nuomos sutartį tarp UAB „Marijampolės šilumos tinklų“ ir UAB „Didma“ yra išnuomota Želsvelės gyvenvietės šilumos tinklai su įvadais bei šilumos kameromis. Pagal minėtą sutartį, UAB „Didma“ įsipareigoja, nuomotojui padengti su turtu susijusius nekilnojamo turto mokesčius.

- 2017-01-01 d. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ papildoma „Negyvenamų patalpų nuomos sutartimi Nr. LTS 318“ UAB „Litesko“ išnuomojo nenaudojamas Cheminio vandens valymo pastato patalpas, kuriose UAB „Litesko“ savo lėšomis įsirengė dokumentų archyvą. Sutartyje numatyta mėnesinė nuomos kaina, kuri padengia šio turto amortizacinius atskaitymus, bei mokamą nekilnojamo turto mokestį.

- 2018-08-31 d. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ pasirašė nenaudojamo pastato – Naftos teršalų valymo stoties – nuomos sutartį su UAB „CIE LT Force“. Numatytas mėnesinis nuomos mokestis padengia šio turto amortizacinius atskaitymus, bei mokamą nekilnojamo turto mokestį.

    Įmonės papildoma (kita) veikla yra nenaudojamo, demontuoto  turto pardavimas. Papildomos veiklos pajamos tiesiogiai priklauso nuo to, kiek nuomojamo turto rekonstruoja UAB „Litesko“  ir kiek nenaudojamo turto yra grąžinama UAB „Marijampolės šilumos tinklams“.  Tik grąžinus nenaudojamą, nusidėvėjusį turtą, bendrovė jį gali parduoti kaip metalo laužą ir iš to gauti papildomų pajamų.

Adresas

UAB “Marijampolės šilumos tinklai”
Gamyklų g. 8, LT-68108 Marijampolė,
El. paštas marijampolessilumostinklai@gmail.com
Tel. 8 343 98187, 73480
Faksas 8 343 73480

Rekvizitai

Įmonės kodas 151425755
PVM kodas LT514257515
AS LT34 7300 0100 0233 8405 SWEDBANK AB
AS LT72 7044 0600 0424 5365 SEB AB

Darbo laikas

I-IV 08.00-17.00

V  08.00-15.45

Pietų pertrauka 12.00-12.45

Paieška svetainėje

© 2020m. UAB “Marijampolės šilumos tinklai” , adresas: Gamyklų g. 8, LT-68108, Marijampolė, tel. 8 343 98187, 73480; faksas 8 343 73480